MANTIK I

İzlence Formu

Ders Adı MANTIK I Kod FLSF3091
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren

Dersin Amacı

Öğrenciye mantık bilimini başlangıcından 20. yüzyıla kadar geçen süreci kapsayacak şekilde anlatmak.

İçerik

Terimler, Önermeler ve çıkarımları incelemek.

Öğrenme Çıktıları

Mantık biliminin kurucusu Aristoteles'ten başlayarak 20. yüzyıla kadar mantıktaki gelişmeleri öğrenmek.

Yeterlilik İlişkisi

Düz anlatım, Örneklendirme, Tartışma

Kaynaklar

Temel Mantık - ޞafak Ural - Çantay Kitabevi

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine katkısında tüm maddeler iyi derecede katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.