DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

İzlence Formu

Ders Adı DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ Kod STKU8008
Kredi 3 AKTS 7
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İSMAİL COŞKUN

Dersin Amacı

Geleneksel ve Modern Toplumlarda dönüşen devlet – toplum ilişkilerini analiz etmek. Modern tecrübe ya da Batı deneyimi, batı-dışı coğrafyalarda özelde devlet – toplum ilişkileri konularını incelemek. Türkiye de sivil toplum tartışmalarına Türkiye’nin yakın dönem siyasi ve toplumsal tarihini merkeze alınarak, sivil toplum dinamiklerinin gelişme eksenlerini ele almak.

İçerik

Modern Toplum ve devlet örgütlenmesi ile birlikte geleneksel toplumlarda devlet – toplum ilişkileri dönüşmüş, yeni bir mahiyet kazanmıştır. Modern toplumla birlikte yeni toplumsal grupların ortaya çıkışı kamu, daha özelde devlet karşısında yeni konumlanmaları ve ilişki biçimlerini getirmiştir. Modern tecrübe ya da Batı deneyimi bugün yaygın bir model olarak karşımıza çıkarken, batı-dışı coğrafyalarda, özelde devlet – toplum ilişkileri bir mahiyet dönüşümüne uğramakla birlikte, modern deneyiminden farklı özellikler göstermektedir. Bu anlamda Türkiye de sivil toplum tartışmalarına Türkiye’nin yakın dönem siyasi ve toplumsal tarihini merkeze alınarak, sivil toplum dinamiklerinin gelişme eksenleri ele alınacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Modern Toplumda dönüşen devlet – toplum ilişkilerini öğrenmek. Modern tecrübe ya da Batı deneyimi, batı-dışı coğrafyalarda özelde devlet – toplum ilişkileri konularını öğrenmiş olmak. Türkiye de sivil toplum tartışmalarına Türkiye’nin yakın dönem siyasi ve toplumsal tarihini merkeze alınarak, sivil toplum dinamiklerinin gelişme eksenlerini öğrenmek.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.