KİMYA TARİHİ

İzlence Formu

Ders Adı KİMYA TARİHİ Kod BITA4032
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. EMRE DÖLEN

Dersin Amacı

Kimyanın dünyadaki ve Türkiye'deki gelişim aşamaları hakkında bilgi sahibi olmak.

İçerik

Modern kimya öncesinden başlayarak kimya biliminin tarihsel gelişimi

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler bu derste kimyasal teknolojiden başlayarak modern kimyanın doğuşu, 18. ve 19. yüzyıllardaki gelişimi, yeni buluşların üretime uygulanmasıyla başlayan kimya sanayinin gelişimi,20 yüzyıldaki kimya ve modern kimyanın Türkiye'ye girişi konusunda bilgi edineceklerdir

Yeterlilik İlişkisi

Ders sözlü olarak ve zengin görsel malzeme yardımıyla anlatılacaktır.

Kaynaklar

Ders Notları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Program yeterliliklerine ders öğrenme çıktılarının katkıları 1, 2, 3 ve 12. maddeler için yüksek seviyede; 4,5,6,8,9,10 ve 11. maddeler için iyi seviyede; 7 ve 14. maddeler için orta seviyede ve 13. madde için ise düşük seviyede katkısı vardır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.