HARİTACILIK TARİHİ

İzlence Formu

Ders Adı HARİTACILIK TARİHİ Kod BITA3028
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. CENGİZHAN İPBÜKER

Dersin Amacı

Tarihi haritaları inceleyerek geçmiş toplumların yaşayışlarını, kültürel faaliyetlerini, yaşadıkları coğrafyayı tanımak, kartografyanın gelişimini incelemek, tarihi haritalara karşı bir bakış açısı geliştirmek.

İçerik

Tarih öncesi ve antik çağ haritacılığından başlayarak ortaçağ Avrupası ve Akdeniz haritacılığı incelenecek, keşifler çağı deniz ve liman haritaları, islam haritacılık eserleri, güney ve güneydoğu Asya, Afrika toplumları haritacılık örnekleri, Amerikan, Kutup, Avustralya ve Okyanusya toplumları haritacılık örnekleri belirli bir kronolojik sırada sunulacaktır. Tekno bilim çağında modern haritacılığın yeni dinamikleri tanıtılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Haritacılığın insanlık tarihindeki önemi, tarihi haritaların kültürel miras olarak değeri, yerel kültürlerin küresel kültür ile karşılıklı etkileşiminin ayrıca bilim ve teknolojideki gelişmenin haritalar ile ilişkilendirilmesi ve kavranması

Yeterlilik İlişkisi

Çok sayıda görsel malzeme ile desteklenmiş teorik bilgi aktarımı dönem başında verilecek bir proje ödevi ile eşzamanlı olarak sürüdürülmeye çalışılacak, dönem ödevinin öğrenciler tarafından sunumu esansında sınıf içi tartışmalar ile tarih, harita ve bilim üzerine kavramsal bir farkındalık yaratılmaya çalışılacaktır.

Kaynaklar

J.B.Harley and D.Woodward (ed.)(1987). The History of Cartography: Cartography in prehistoric, ancient and medeival Europe and the Mediterranian, Vol:1, Book:1, Chicago : University of Chicago Press, İTÜ Mustafa Inan Kütüphanesi, GA201 .H57 1987- c.2 J.B.Harley and D.Woodward (ed.)(1992). The History of Cartography: Cartography in the traditional Islamic and South Asian Societies, Vol:2, Book:1, Chicago : University of Chicago Press, İTÜ Mustafa Inan Kütüphanesi, GA201 .H57 1987- c.2 J.B.Harley and D.Woodward (ed)(1994). The History of Cartography: Cartography in the traditional east and southeast Asian Societies Vol:2, Book:2, Chicago : University of Chicago Press, İTÜ Mustafa Inan Kütüphanesi, GA201 .H57 1987- c.2 J.B.Harley and D.Woodward (ed)(1998). The History of Cartography: Cartography in the traditional African, American. Arctic, Australian and Pasific Societies, Vol:2, Book:3, Chicago : University of Chicago Press, İTÜ Mustafa Inan Kütüphanesi, GA201 .H57 1987- c.2 E.Liebenberg and J.Demhardt (ed.)(2010). History of Cartography, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography/Publications of the ICA, Springer, 2010 (http://www.icahistcarto.org) J.Pickles (2011).Uzamların tarihi: haritacılık mantığı, haritalandırma ve coğrafi olarak kodlanmış dünya İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011 İTÜ Mustafa Inan Kütüphanesi, GA105.3 .P53 2011,

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Program yeterliliklerine ders öğrenme çıktılarının katkıları 1, 2, 3 ve 12. maddeler için yüksek seviyede; 4,5,6,8,9,10 ve 11. maddeler için iyi seviyede; 7 ve 14. maddeler için orta seviyede ve 13. madde için ise düşük seviyede katkısı vardır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.