BİLİM KURUMLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

İzlence Formu

Ders Adı BİLİM KURUMLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ Kod BITA3015
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEVTAP KADIOĞLU

Dersin Amacı

Bilim kurumlarının, tarihte bilimin gelişmesine katkıları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek.

İçerik

Bilimin kurumsallaşması kavramı, 17. Yüzyıldan önce Avrupa'da bilimin karakteristiği, Bilim Devriminin ortaya çıkışını sağlayan faktörler ve 17. Yüzyılda Avrupa'da bilimin özellikleri, Avrupa'da bilim akademilerinin ve derneklerinin ortaya çıkışı ve bunu hazırlayan şartlar, Türkiye'de bilimin kurumsallaşmasının şartları ve örnekleri.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenci bilim kurumlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinerek bilim kurumlarının toplumların bilim hayatındaki yeri hakkında fikir sahibi olur.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler öğrenciye sözlü olarak sunulmakta, görsel malzeme yardımıyla da zenginleştirilmektedir.

Kaynaklar

• Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, çev. E. İhsanoğlu- F. Günergun, TÜBİTAK, Ankara 2003. • P. Harman, Bilim Devrimi, çev. F. Günergun, Der yayınları İstanbul 1991. • Modern Bilimin Oluşumu, Richard S. Westfall, çev. İ. Hakkı Duru, TÜBİTAK yay., Ankara 2002. • Galileo Galilei, İki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalog, çev. Reşit Aşçıoğlu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2008. • Hal Hellman, Bilimde Büyük Çekişmeler, çev. Füsun Baytok, TÜBİTAK yay., Ankara 2001.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları, program yeterliliklerine orta ve yüksek derecede katkı sağlar.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.