ECZACILIK TARİHİ

İzlence Formu

Ders Adı ECZACILIK TARİHİ Kod BITA2016
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. GAYE ŞAHİNBAŞ ERGİNÖZ

Dersin Amacı

Eczacılık mesleğinin tarihini ve gelişimini, Türkiye'de eczacılık öğretimini ve geçirdiği safhaları bilen ve bu bilgileri bilim tarihi içinde değerlendiren öğrenciler yetiştirmek

İçerik

Dersin İçeriği Eczacılığın kökenleri, çağlara göre eczacılığın gelişmesi, Türklerde eczacılık, eczacılık bilimine hizmet etmiş ünlü eczacılar, tedavide çığır açan ilaçların keşfi

Öğrenme Çıktıları

Eczacılık mesleğinin kökenlerini ve gelişimini bilir Eczacılık ile ilgili önemli keşifleri bilir Türkiye’de eczacılık mesleğinin gelişimini bilir

Yeterlilik İlişkisi

Power-point sunum ve soru-cevap

Kaynaklar

1. Baytop T, Türk Eczacılık Tarihi, 2. Baskı (ed.Afife Mat) İstanbul 2001. 2. Naşit B, Eczacılık Tarihi Yörük Matbaası , İstanbul 1968 3. Baytop T, Eczahane’den Eczane’ye, İstanbul 1995. 4. Mat A, Bitkiden İlaca Hepsinin Bir Öyküsü Var, PharmaVision Kültür Yayınları 2012 İstanbul,

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Program yeterliliklerine ders öğrenme çıktılarının katkıları 1, 2, 3 ve 12. maddeler için yüksek seviyede; 4,5,6,8,9,10 ve 11. maddeler için iyi seviyede; 7 ve 14. maddeler için orta seviyede ve 13. madde için ise düşük seviyede katkısı vardır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.