RÖNESANSTA BİLİM

İzlence Formu

Ders Adı RÖNESANSTA BİLİM Kod BITA2011
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEVTAP KADIOĞLU

Dersin Amacı

Rönesans'ta bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin bilim devrimine etkisinin ortaya koymak.

İçerik

Rönesans'ta doğayı incelemeye yönelik bilim anlayışının gelişimi sonucunda botanik, zooloji ve tıpta görülen gelişmeler, Rönesans’ta kimya (madensel ilaçların kullanımı, damıtma ve madencilik tekniklerinin gelişimi); fizikte magmetizma ve hidrostatik çalışmaları, Matematikte cebirin gelişimi, astronomide Kopernik’i güneş merkezli evren modeline götüren süreç ve Kopernik’in eserinin incelenmesi.

Öğrenme Çıktıları

Rönesans'taki bilimsel gelişmelerin daha sonraki bilimsel gelişmelere etkisinin öğrenciye kavratılması.

Yeterlilik İlişkisi

Sunuş Yolu ile Öğretim, Düz Anlatım, Soru-cevap ve Tartışma.

Kaynaklar

Colin A. Ronan, Bilim Tarihi, TÜBİTAK Yayınları, Ankara 2003, Bölüm 5 James E. McClellan III, Harold Dorn, Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji, Çev. H.Yalçın, Arkadaş Yay., Ankara 2006. Peter Whitfield, Batı Biliminde Dönüm Noktaları - Tarih Öncesi Dönemlerden Atom Çağına, İstanbul: Küre Yayınları 2008, 329 s. Owen Gingerich Kopernik\\\'in Unutulmuş Kitabı, Çev. E.Erbatur, GOA yay., İstanbul 2006, 280 s. Thomas Kuhn, Kopernik Devrimi-Batı Düşüncesinin Gelişiminde Gezegen Astronomisi, İmge Yay

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları, program yeterliliklerine orta ve yüksek derecede katkı sağlar.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.