ESKİÇAĞDA BİLİM VE TEKNİK II

İzlence Formu

Ders Adı ESKİÇAĞDA BİLİM VE TEKNİK II Kod BITA1006
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. GAYE ŞAHİNBAŞ ERGİNÖZ

Dersin Amacı

Bugünkü bilimsel gelişmenin oluşmasında ilk ve orta çağların katkısını ve rolünü tanıtmak

İçerik

Helenistik dönemde İskenderiye'de, ayrıca Roma, Çin ve Hint uygarlıklarında bilimlerin gelişimi ve etkileşimleri, Mayalar, Aztekler ve İnkalardaki bilimsel faaliyetler ele alınacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan öğrenciler, Helenistik çağda İskenderiye'de, Roma İmparatorluğu egemenliği altındaki bölgelerde, Çin ve Hint dünyalarında, Amerika kıtasının eski uygarlıklarında bilimlerin gelişimi ve bilimin toplum üzerindeki etkilerini öğreneceklerdir.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler öğrenciye sözlü olarak sunulmakta; ayrıca görsel malzeme yardımıyla desteklenmekte ve kısa film gösterileriyle zenginleştirilmektedir.

Kaynaklar

1. George BASALLA, Teknolojinin Evrimi, TÜBİTAK 2. Caroline BLUNDEN-Mark ELVIN, Çin, Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi 7, İletişim 3. James MC CLELLAN-Harold DORN, Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji, Arkadaş 4. Wolfram EBERHARD, Çin Tarihi, Türk Tarih Kurumu 5. Georges IFRAH, Rakamların Evrensel Tarihi (ciltli), TÜBİTAK 6. Gordon JOHNSON, Hint Dünyası, Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi 10, İletişim 7. Esin KAHYA, Hint?te Bilim, Nobel 8. J.G. LANDELS, Eski Yunan ve Roma?da Mühendislik, TÜBİTAK 9. Roy MACLEOD, İskenderiye Kütüphanesi/Antik Dünyanın Öğrenim Merkezi, Dost 10. Colin A. RONAN, Bilim Tarihi, TÜBİTAK 11. Cemal YILDIRIM, Bilim Tarihi, Remzi

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders, Bilim Tarihi lisans programı yeterliklerinden 4,6,9,10,12. maddelerde çok yüksek; 1,2,8,11,14.maddelerde yüksek; 3,5,7. orta ve 13. maddede düşük düzeyde yeterlik sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.