BİYOLOJİ TARİHİ

İzlence Formu

Ders Adı BİYOLOJİ TARİHİ Kod BITA4035
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. RAİNER BRÖMER

Dersin Amacı

Biyolojinin tarihsel gelişimi hakkında bilgilendirmek

İçerik

Antik Çağ'dan Çağdaş Döneme yaşam bilimlerinin kuramsal ve deneysel gelişimleri ve uygulamaları

Öğrenme Çıktıları

Doğa felsefesinin ortalarında doğan yaşam bilgilerinin gelişimi ve biyolojinin disiplin olarak oluşumu anlatmak; kuramsal ve deneysel yaklaşım arasında geçerli olan etkileşimi anlatmak; yaşam bilimlerinin diğer fen bilimi disiplinleriyle bulunduğu ilişkileri incelemek; biyoloji ve toplumsal düşüncenin karşılıklı etkilerini incelemek

Yeterlilik İlişkisi

Ders, kısa projeler, öğrenci sunumları

Kaynaklar

yok

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktılarından 1, 2, 3, 11, 12, maddelerin program yeterliliklerine katkısı yüksek; 6, 7, 8, 9, 14, maddelerin orta; 4, 5, 10, 13, maddelerin düşüktür.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.