ASTRONOMİ TARİHİ I

İzlence Formu

Ders Adı ASTRONOMİ TARİHİ I Kod BITA4030
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MELTEM KOCAMAN

Dersin Amacı

Tarih öncesi dönemden 19. yüzyılın sonuna kadar astronomi tarihi ile ilgili bilgi vermek.

İçerik

Bu derste tarihöncesi çağdan ondokuzuncu yüzyılın sonuna kadarlık dönemdeki astronomi çalışmaları, gözlemevleri, astronomi aletleri, toplumlararası astronomi transferi ve bu transferde kullanılan temel kaynaklar, tarihte yer alan temel astronomi problemleri ve bu problemler için aranan çözümler, toplumların evren kavrayışı ve bunun üzerine yapılan çalışmalar ele alınacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan öğrenciler, tarihöncesi dönemden 19. yüzyılın sonuna kadar geçen süreçte, astronominin başlangıcı ve gelişimini öğrenecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler öğrenciye sözlü olarak sunulmakta, görsel malzeme yardımıyla da zenginleştirilmektedir.

Kaynaklar

Ders notları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Program yeterliliklerine ders öğrenme çıktılarının katkıları 1, 2, 3 ve 12. maddeler için yüksek seviyede; 4,5,6,8,9,10 ve 11. maddeler için iyi seviyede; 7 ve 14. maddeler için orta seviyede ve 13. madde için ise düşük seviyede katkısı vardır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.