CUMHURİYET TÜRKİYE'SİNDE BİLİM

İzlence Formu

Ders Adı CUMHURİYET TÜRKİYE'SİNDE BİLİM Kod BITA4031
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEVTAP KADIOĞLU

Dersin Amacı

Cumhuriyet döneminde Türkiye'deki bilimsel faaliyetler, bilim adamları ve bilim kurumları hakkında bilgi vermek.

İçerik

Bir toplumun bilim hayatını oluşturan unsurlar; Bilim hayatının değerlendirilmesinde dikkate alınan veriler; Cumhuriyet dönemi Türk bilim hayatında bilim kurumlarının yeri; İstanbul Üniversitesi'nin tarihi; 1933 Üniversite Reformu; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'nun kuruluşu; Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün kuruluşu ve Cumhuriyet dönemi Türk bilim hayatındaki yeri; TÜBİTAK'ın Cumhuriyet dönemi Türk bilim hayatındaki yeri.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenci Türkiye'de Cumhuriyet döneminde fen ve sosyal bilimler alanındaki gelişmeleri öğrenir, bilim kurumları ve bilim adamları hakkında bilgi sahibi olur.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler öğrenciye görsel malzeme ile zenginleştirilmiş sunumlar ile yapılmaktadır.

Kaynaklar

- Horst Widmann, Atatürk Üniversite Reformu, çev. Aykut Kazancıgil- Serpil Bozkurt, İstanbul 2000. - Ali Arslan, Darülfünun’dan Üniversiteye, İstanbul 1995. - Sevtap Kadıoğlu, “1933 Üniversite Reformu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Bilim Tarihi, c.2, sayı 4, İstanbul 2004, s.471-491. - Sevtap Kadıoğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nun Kuruluşu ve Türk Bilim Hayatındaki Yeri, İstanbul 2000, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora tezi). - Emre Dölen, “Cumhuriyetin Onuncu Yılında kurulmuş Olan İstanbul Üniversitesi ile Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kuruluşlarının ve Akademik Yapılarının Karşılaştırılması”, Bilanço 1923-1998, c.I, İstanbul 1999, s.235-249.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları, program yeterliliklerine orta ve yüksek derecede katkı sağlar.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.