AYDINLANMA ÇAĞINDA BİLİM

İzlence Formu

Ders Adı AYDINLANMA ÇAĞINDA BİLİM Kod BITA3022
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi KAAN ATA

Dersin Amacı

Aydınlanma Çağı'nda gerçekleşen bilimsel faaliyetler hakkında bilgi vermek ve bilim adamlarını tanıtmak.

İçerik

Aydınlanma kavramı, aydınlama felsefesinin dayandığı temel ilkeler, aydınlanma çağını başlatan ana faktörler, 17. ve 18. yüzyıllarda yaşamış bilim adamları, Encyclopedie, Encyclopedie'nin yazarları, 17. ve 18. yüzyıllarda yapılmış başlıca bilimsel buluşlar ve çalışmalar.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenci Aydınlanma çağında gerçekleşen bilimsel faaliyetler hakkında bilgi edinir ve bilim adamlarını tanır.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler sözel sunumla anlatılmakta ve görsel malzeme ile zenginleştirilmektedir.

Kaynaklar

Kaynaklar derste verilecektir.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders 1, 2, 3 ve 12. maddelere yüksek katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.