COĞRAFYA TARİHİ

İzlence Formu

Ders Adı COĞRAFYA TARİHİ Kod BITA3023
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MUZAFFER BAKIRCI

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Bilim Tarihi öğrencilerinin Coğrafya biliminin tarihsel gelişim sürecini öğrenmelerini sağlamak. Ayrıca öğrencilerin mekanla ilgili araştırmaların önemini, haritacılığın ve haritaların çağlar içinde gelişmesinin insanlık tarihi açısından önemini, genel felsefi teorilerinin coğrafya bilimindeki etkilerini ve dünyadaki önemli coğrafyacıların bilim tarihindeki yerlerini öğrenmelerini sağlamaktır.

İçerik

"Coğrafyanın uzak geçmişi Coğrafyanın kurumlaşması ve bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı Emperyalizm çağında coğrafya "İnsan ve çevre" olarak coğrafya: Darwin'in etkisi Ampirik-analitik bilim ve coğrafya: Pozitivist akım Tarihi-yorumlamacı bilim ve coğrafya: Hümanistik akım Eleştirisel bilim ve coğrafya: Radikal, yapısal ve post-modern akımlar"

Öğrenme Çıktıları

Coğrafya bilim dalının tarihsel gelişim süreci ile son yarım yüzyılda ortaya çıkan felsefi görüşlerin coğrafya bilimindeki yansımaları öğrenilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Sunuş yolu ile öğretim (Powerpoint), düz anlatım, soru-cevap.

Kaynaklar

Coğrafya: Geçmiş, Kavramlar, Coğrafyacılar, (E.Tümertekin ile birlikte), (450 sayfa), 2. Baskı, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2012.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerinin 1,2,3,5,7,8,9,10,12 nolu maddelerine katkısı orta-üst düzeyde; 4 ile 6 nolu maddelerine etkisi orta; 11 ve 14 nolu maddelerine katkısıysa yüksek düzeydedir.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.