BİLİM FELSEFESİ

İzlence Formu

Ders Adı BİLİM FELSEFESİ Kod BITA3019
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi VEDAT KAMER

Dersin Amacı

Bilim felsefesinin temel sorunlarını tanımak ve bilimin nasıl değiştiğine ilişkin kuramları incelemek.

İçerik

Bilimin neliği, özellikleri ve yapısı hakkında kuramların incelenmesi.

Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin bilimin içerdiği felsefi sorunları kavraması.

Yeterlilik İlişkisi

Düz anlatım,metin okuma,tartışma.

Kaynaklar

Konulara uygun kaynaklar derste tartışma sırasında belirmekte ve öğrenciye tavsiye edilmektedir.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

İyi derecededir.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.