ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

İzlence Formu

Ders Adı ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Kod ODAI0001
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Öğr. Gör. ASİYE IRAZ SAVUN

Dersin Amacı

Dersi alan öğrencilere tarihi konuları anlama ve güncel meseleler ile karşılaştırarak analiz etme becerisi kazandırılmaya çalışmaktadır.

İçerik

Osmanlı Devleti'nin çöküş süreci ve modernleşme çabaları. Birinci Dünya Savaşı süreci, Ermeni meselesinin ortaya çıkışı, Mondros Mütarekesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişi ve Milli Mücadele süreci. TBMM'nin faaliyetleri, Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin ilanı.

Öğrenme Çıktıları

Avrupa'da yaşanan devrimler ile Osmanlı modernleşme çabalarını karşılaştırmalı olarak analiz edebilmek. Birinci Dünya Savaşının cepheleri ve Ermeni Meselesi Hakkında bilgi sahibi olmak. Milli Mücadele sürecindeki gelişmeleri kavramak. Sevr ve Lozan'ı mukayese etmek, Cumhuriyetin ilanının hangi şartlarda yapıldığını analiz etmek.

Yeterlilik İlişkisi

İnteraktif sistemde öğretim elemanları tarafından canlı ders sunumuyla yapılmaktadır.

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.