ADLİ TOKSİKOLOJİDE GIDA GÜVENLİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ TOKSİKOLOJİDE GIDA GÜVENLİĞİ Kod FEBI9065
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ZEYNEP TÜRKMEN

Dersin Amacı

Bu ders, teknolojideki yeni yaklaşımlarla birlikte adli toksikolojide gıda güvenliği ile ilgili yükselen trendi yakalamayı ve farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. Fen Bilimleri ABD’da Doktora eğitimi alan öğrencilere, bu ders kapsamında farklı gıda endüstrilerinde karşılaşılan adli toksikolojiyi ilgilendiren gıda kontaminantları, hileleri ve onaysız içerik değiştirme gibi konuların yanı sıra ortaya çıkan olgularda delilenmenin nasıl yapıldığı ve olgunun adli yönünü tartışmayı hedeflemektedir.

İçerik

Bu ders, teknolojideki yeni yaklaşımlarla birlikte adli toksikolojide gıda güvenliği ile ilgili yükselen trendi yakalamayı ve farkındalığı artırmayı hedeflemektedir.

Öğrenme Çıktıları

Fen Bilimleri ABD’da Doktora eğitimi alan öğrencilere, bu ders kapsamında farklı gıda endüstrilerinde karşılaşılan adli toksikolojiyi ilgilendiren gıda kontaminantları, hileleri ve onaysız içerik değiştirme gibi konuların yanı sıra ortaya çıkan olgularda delilenmenin nasıl yapıldığı ve olgunun adli yönünü tartışmayı hedeflemektedir.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler power point sunum ve tartışma şeklinde yürütülecektir.

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Adli bilimlerin multidisipliner yapısı içerisinde bu dersin yeri ve önemi pekiştirilecektir. Teorikte anlatılan konuların, çeşitlikaynaklardan elde edilen olgu örnekler ile pekiştirilmesi sağlanacaktır. Doktora eğitim alan öğrenci bu ders içeriğinin de katkısıyla yapmayı planladığı deneysel çalışmalara yön verebilecek ve gıda analiz yöntemlerinin adli bilimlerdeki kullanımını genel bir bakış açısı ile irdeleyecektir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.