DNA DELİLLERİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

İzlence Formu

Ders Adı DNA DELİLLERİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ Kod FEBI7069
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ÖZLEM BÜLBÜL

Dersin Amacı

Bu ders DNA delililin analizinde karşılaşılan sorunları ve DNA delilinin istatistiksel değerlendirilmesinin öğretilmesini amaçlamaktadır.

İçerik

Bu kurs herhangi bir DNA delilinin adli genetik laboratuvarında analizi, karşılaşılan sorunlar ve çözümler ve istatistiki değerlendirilmesini kapsar.

Öğrenme Çıktıları

Kurs sonunda öğrenciler herhangi bir DNA delilinin adli genetik laboratuvarında analizini ve istatistiki değerlendirilmesini öğrenecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik, tartışma ve uygulama

Kaynaklar

Essential Mathematics and Statistics for Forensic Science, Craig Adam September 20, 2011, John Wiley & Sons Forensic DNA Typing Protocols, Editors: Angel Carracedo 2005 Goodwin W., Linacre A., Hadi S., An Introduction to Forensic Genetics, John Wiley &Sons Ltd, 2007

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersin çıktılarının program yeterliliklerine katkısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,15,19 için yüksek düzeydedir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.