ADLİ BİLİMLERDE MALULİYET VE UYGULAMALARI

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ BİLİMLERDE MALULİYET VE UYGULAMALARI Kod SOBI7075
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MUSTAFA OKUDAN

Dersin Amacı

Adli Bilimlerde Maluliyet ve Uygulamaları

İçerik

Tarihsel süreç ve günümüzde adli bilimlerde maluliyet kavramına yaklaşımları içermektedir.

Öğrenme Çıktıları

Bu derste ülkemizde sosyal güvenliğin tarihi gelişimi, bu gelişimin diğer ülkelerle mukayesesi anlatılacaktır. İş kazaları, bunların sosyokültürel boyutu, engellilik ve engellilikle ilgili kavramlarla ilgili bilgi verilecektir. Ve ilgili yasal mevzuata değinilecektir. Ayrıca özürlülük(engellilik) ölçütleri, meslekte kazanma gücü kaybı, beden çalışma gücü kaybı ve bunlara ilişkin hesaplama örnekleri anlatılacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Klasik ders anlatımı

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu derste ülkemizde sosyal güvenliğin tarihi gelişimi, bu gelişimin diğer ülkelerle mukayesesi anlatılacaktır.İş kazaları, bunların sosyokültürel boyutu, engellilik ve engellilikle ilgili kavramlarla ilgili bilgi verilecektir. Ve ilgili yasal mevzuata değinilecektir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.