ADLİ TIP AÇISINDAN ALKOL

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ TIP AÇISINDAN ALKOL Kod SOBI7074
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FARUK AŞICIOĞLU

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrenciye adli tıp ve adli bilimler açısından alkolün eşlik ettiği, alkol ile ilgili olan tüm konuları vermektir.

İçerik

Alkol kullanımının eşlik ettiği suçlar, cezai ve hukuki ehliyet, maruz kaldığı fiile karşı koyma kabiliyeti, alkolle ilgili akli arızalar,iş güvenliği ve iş kazaları açısından alkol, gıda mevzuatı açısından alkol, alkole bağlı zehirlenmeler ve en ağırlıklı olarakta sürüş güvenliği açısından alkol bu konudaki yasal düzenlemeler ve mevzuatı içerecek şekilde incelenecektir.

Öğrenme Çıktıları

Ders sonrasında öğrencinin alkolün kimyasal yapısını, vücuda alınışından atılımına kadar olan süreci, alkolün eşlik ettiği yaralanma, ölüm, gıda zehirlenmesi, akli melekeler üzerine alkolün etkileri, cinsel saldırı vb. fiillere karşı koyma kabiliyeti açısından alkolün varlığı, hukuki akitlere alkolün tesiri, iş yerinde alkolün yol açacağı hukuki problemler ve özellikle trafik güvenliği açısından alkol konusundaki adli tıbbi bilgi, deneyim ve mevzuata hakim olması beklenmektedir.

Yeterlilik İlişkisi

Öğrenci ile karşılıklı interaktif eğitim.

Kaynaklar

1- Faruk Aşıcıoğlu, Trafikte Güvenli Sürüş Açısından. Alkol- Alkolün Adli Tıbbi Değerlendirilmesi, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2009

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersin içeriği proğram yeterliliklerinden 3. ve 10. maddelerle örtüşmektedir. Ayrıca 1, 4,7, 8 ve 9. maddelerle uyumluluk göstermektedir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.