ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I (PARALEL)

İzlence Formu

Ders Adı ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I (PARALEL) Kod SOSY4105
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi TÜLAY KAYA

Dersin Amacı

20. yüzyıl sosyoloji teorilerinin hangi toplumsal problemler üzerine oluşturulduklarının anlaşılması.

İçerik

20. yüzyıl sosyolojisinin kuram ve yaklaşımlarıyla öne çıkan temsilcilerinin tanıtılması.

Öğrenme Çıktıları

Çağdaş sosyoloji teorilerinin hangi toplumsal problemler üzerine oluşturulduklarının anlaşılması

Yeterlilik İlişkisi

Konferans

Kaynaklar

Hayriye Erbaş, “Sunuş”, Margaret Poloma, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. H. Erbaş, Gündoğan Yayıncılık, 1993, s. 1-27. Wilbert E. Moore, “İşlevselcilik”, Tom Bottomore, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi Mete Tuncay ve A. Uğur (Der.), Ayraç, Ankara, 2002, s. 327-368. Lewis Coser, “Amerikan Eğilimleri”, Ed. Tom Bottomore, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Ayraç, Ankara, 2002, s. 291-326.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

20. yüzyılın tarihsel ve sosyal koşullarının günümüz sosyolojisine etkisinin anlaşılması

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.