SOSYOLOJİ TARİHİ I (PARELEL)

İzlence Formu

Ders Adı SOSYOLOJİ TARİHİ I (PARELEL) Kod SOSY2102
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi RIDVAN TURHAN

Dersin Amacı

Bu derste bir bilim olarak Sosyolojinin doğuşunu ve gelişimini, klasik sosyolojik teorileri öğretmek amaçlanmaktadır.

İçerik

Bir bilim olarak sosyolojinin doğuşunu ve gelişimini modern toplumun tarihsel ve siyasal bağlamı içinde ele almak.

Öğrenme Çıktıları

Sosyolojiyi hazırlayan olaylar ve modern toplumun bilimi olarak sosyoloji hakkında fikir sahibi olunması.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans

Kaynaklar

Alan Swingwood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. Osman Akınhay, Ankara: Bilim ve Sanat Yay. 1998. Jonathan H. Turner, Leonard Beeghley ve Charles H. Powers, Sosyolojik Teorinin Oluşumu, Çev. Ümit Tatlıcan, Bursa: Sentez Yay. 2010 Marshall G. S. Hodgson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, Çev. Ahmet Kanlıdere & Ahmet Aydoğan, İstanbul: Yöneliş Yay., 2001 Robert Bierstedt, “Onsekizinci Yüzyılda Sosyolojik Düşünüş,” Ed. Tom Bottomore ve Robert Nisbet, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. Mete Tunçay ve Aydın Uğur, Ankara: V Yay., 1990, s.17-52. Robert Nisbet, “Muhafazakarlık,” Ed. Tom Bottomore ve Robert Nisbet, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Çev. Mete Tunçay ve Aydın Uğur, Ankara: V Yay.,

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Sosyolojiyi hazırlayan olaylar ve modern toplumun bilimi olarak sosyoloji hakkında fikir sahibi olunması.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.