PSİKANALİTİK TEORİ VE ADLİ TIP

İzlence Formu

Ders Adı PSİKANALİTİK TEORİ VE ADLİ TIP Kod TPBI9001
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. GÖKHAN ORAL

Dersin Amacı

Psikanalitik Teori ve Adli Tıp: Dersin amacı, saldırganlık, parafili, mağduriyet gibi adli tıbbi konuları Psikanalitik bakış açısı ile değerlendirmektir. Dersin içeriğinde, S. Freud’un saldırganlık üzerine görüşleri, S. Freud’un parafililer konusundaki teorisi, sado mazoşizm, M. Klein ve saldırganlık üzerine görüşleri, S. Freud’un kitle psikolojisi, ego psikolojisi ve saldırganlık, Lacan ve saldırganlık, nesne ilişkileri kuramı’nda saldırganlık, Kernberg’in saldırgan davranışa bakışı, kendilik psikolojisi ve saldırganlık, çocukta ve ergende saldırgan davranış ve psikanaliz konuları ele alınacaktır.

İçerik

saldırganlık teorileri, modelleri

Öğrenme Çıktıları

İnsanın doğasındaki şiddet eğilimi hakkında bilgi sahibidir. Saldırganlık teoremlerini bilir.

Yeterlilik İlişkisi

ders anlatımı

Kaynaklar

Sigmund Freud, Totem ve Tabu, Say Yayınları, İstanbul, 2012 Sigmund Freud, Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası, Metis Yayınları, İstanbul, 2012 Sigmund Freud, Uygarlığın Huzursuzluğu, Metis Yayınları, İstanbul, 2011 Sigmund Freud, Grup Psikolojisi ve Ego Analizi, Alter Yayıncılık / Psikoloji-Psikanaliz Dizisi, İstanbul, 2012 Otto F. Kernberg, Sapıklıklarda ve Kişilik Bozukluklarında Saldırganlık, Metis Yayınları, İstanbul, 2010 Otto F. Kernberg, Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm, Metis Yayınları, İstanbul, 2006 MelanieKlein, Haset ve Şükran, Metis Yayınları, İstanbul, 2011 Saffet Murat Tura, Freud'dan Lacan'a Psikanaliz, Kanat Kitap / Kuram Dizisi, İstanbul, 2010

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.