ADLİ TRAVMATOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ TRAVMATOLOJİ Kod TPBI9005
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. GÜRSEL ÇETİN

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin adli travmatoloji ile ilgili özel konularda \\\"bilgi\\\" sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

İçerik

Genel travmatolojinin bir üst basamağı olarak bölgesel yaralanmaların meydana geliş mekanizması, organlarda meydana gelen hasarlar, yara yaşı tayini, genel beden travmalarında olayın türüne göre yaklaşım ve ayrımın nasıl yapılacağı anlatılır.

Öğrenme Çıktıları

Bölgesel yaralanmaların oluş mekanizmasını, genel beden travmasına bağlı yaralanmaları, fiziksel zararlara bağlı yaralanmaların özelliklerini, yara yaşı tayin yöntemlerini, uçak kazası gibi çok sayıda kişinin ölümüne yol açan olaylara yaklaşımı ve yara özelliklerini, travmanın mekanizmasını değerlendirmeyi bilir.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik anlatım Problem oluşturan konularda gönüllü olan öğrencilerin hazırlanarak sunum yapması.

Kaynaklar

1)Çetin G. Yaralar (Adli Tıp. Ed:Soysal Z, Çakalır C, Cilt I, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 1999) s:475-523. 2)Çetin G. Bölgesel Yaralanmalar (Adli Tıp. Ed:Soysal Z, Çakalır C, Cilt I, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 1999) s:525-559. 3)Çetin G, Yorulmaz C. Ateşli Silah Yaraları (Adli Tıp. Ed:Soysal Z, Çakalır C, Cilt I, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 1999) s:561-585. 4)Çetin G, Patlamaya Bağlı Yaralar (Adli Tıp. Ed:Soysal Z, Çakalır C, Cilt I, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 1999) s:587-593. 5)Çetin G,Özaslan A. Trafik Kazasına Bağlı Yaralar (Adli Tıp. Ed:Soysal Z, Çakalır C, Cilt I, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 1999) s:595-606.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.