CİNSEL SUÇLARIN HUKUKİ BOYUTU

İzlence Formu

Ders Adı CİNSEL SUÇLARIN HUKUKİ BOYUTU Kod SOBI9032
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. FATİH SELAMİ MAHMUTOĞLU

Dersin Amacı

765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda cinsel suçlar ahlak kuralları içerisinde ahlak ve namus ile özdeşleştirilirken, bu anlayıştan uzaklaşan ve bireysel özgürlükten yola çıkarak toplumsal düzeni hedefleyen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, cinsel suçlara ilişkin yer alan yeni düzenlemelerin ve suç tiplerinin anlatılması bu dersin temel amacıdır.

İçerik

Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, rızaya dayalı cinsel ilişki ve cinsel taciz suçları ile, asılsız cinsel saldırı iddiaları, cinsel saldırılarda delil toplama, ifade alma, alternatif ceza yaptırımları gibi konular işlenecektir.

Öğrenme Çıktıları

Farklı formasyona sahip öğrenciler, Adli Bilimler alanında, cinsel suçların, psikolojik, biyolojik ve sosyal boyutlarının yanı sıra, bu eylemlerin hukuksal altyapısını ve Türk Ceza Kanunu'nda düzenleniş şeklini öğreneceklerdir.

Yeterlilik İlişkisi

Konular öğrencilerin de katılımıyla soru cevap şeklinde interaktif olarak işlenecek, konu ile ilgili yazılan bilimsel makaleler ve emsal yargı kararları birlikte değerlendirilecektir.

Kaynaklar

güncel makaleler

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.