DEZAVANTAJLI - SAVUNMASIZ KİŞİ VE GRUPLARA ADLİ BOYUTTA YAKLAŞIM

İzlence Formu

Ders Adı DEZAVANTAJLI - SAVUNMASIZ KİŞİ VE GRUPLARA ADLİ BOYUTTA YAKLAŞIM Kod SOBI9039
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İMDAT ELMAS

Dersin Amacı

İçerik

Toplumda • cinsel kimliği ve yönelimi nedeniyle • mesleği ve mesleki statüsü nedeniyle • yaşı nedeniyle • fiziksel kısıtlılığı nedeniyle • ruhsal hastalığı nedeniyle • özgürlüğünün kısıtlanması nedeniyle ve benzeri nedenlerle ihmal ve şiddete maruz kalan gruplarda yaşanan hukuki, tıbbi ve etik sorunlarla çözüm yollarını irdelemektedir.

Öğrenme Çıktıları

Konu kapsamına giren grup ve kişilere karşı duyarlılık ve farkındalığı artar Yaklaşım ve tanı koyma becerisi kazandırır Sorunları giderici yaklaşım becerisi kazandırır.

Yeterlilik İlişkisi

Seminer, Ders anlatımı

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.