ADLİ PSİKOLOJİ VE ADLİ PSİKİYATRİDE BİLİRKİŞİLİK

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ PSİKOLOJİ VE ADLİ PSİKİYATRİDE BİLİRKİŞİLİK Kod SOBI9024
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ZEYNEP BELMA GÖLGE

Dersin Amacı

Psikiyatri ve psikolojide bilirkişilik prensip ve yöntemlerinin öğretilmesi, psikoloji ve psikiyatri biliminin verileri ışığında adli olayların değerlendirilmesinin öğretilmesi

İçerik

Psikoloji Psikiyatri Hukuk ve bilirkişilik

Öğrenme Çıktıları

Bilirkişilik presiplerine hakimiyet Psikolojide bilirkişilik yelpaazesinin tanınması

Yeterlilik İlişkisi

interaktif eğitim konuyla ilgili öğretim üyesi anlatımı ödev örnek olgu çözümleri öğrenci sunumları

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.