SPOR PSİKOLOJİSİ VE PSİKİYATRİ

İzlence Formu

Ders Adı SPOR PSİKOLOJİSİ VE PSİKİYATRİ Kod SOBI9023
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. İBRAHİM BALCIOĞLU

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin spor psikolojisi ile ilgili temel bilgileri ve becerileri kazanmasıdır, spor ortamında kullanabilmesi

İçerik

Sporsal performans üzerindeki psikolojik faktörleri belirleyip kuramsal çerçevede tartışabilmek

Öğrenme Çıktıları

Spor psikolojisini tanımlar. Performansı belirleyen psikolojik süreçleri açıklar. Performansı engelleyen psikolojik faktörleri ifade eder. Kaygı ve stresle başa çıkma stratejilerini uygular. Performans artırımında kullanılan antrenman tekniklerini uygular.

Yeterlilik İlişkisi

Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama

Kaynaklar

Spor ve Egzersiz Psikolojisi (2015) Editör: MUSTAFA ŞAHİN-ZİYA KORUÇ, Nobel Yayın, ANKARA Spor Psikolojisi, Kavramlar, Kuramlar ve Uygulama (2000) ŞEFİK TİRYAKİ, Eylül Yayın

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrencilere kendi alanlarında öğretim tekniklerine yönelik beyin fırtınası, yansıtma, gözlem, alan çalışması ya da örnek olay gibi teknikler de ayrı olarak ya da birlikte kullanılabilme yeteneklerini geliştirmektir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.