ADLİ BİLİMLER VE DNA

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ BİLİMLER VE DNA Kod FEBI9039
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi HAVVA ALTUNÇUL

Dersin Amacı

Günümüzde adli bilimlerin geniş yelpazesi içinde birçok ceza ve medeni hukuk ile ilgili olayların çözümünde DNA bilgisi kullanılmaktadır. Bu dersin amacı DNA bilgisinin adli bilimlerde kullanımının temel prensiplerini ve ideal bir adli moleküler genetik laboratuarının nasıl olması gerektiğini öğrenciye aktarmak, aynı zamanda öğrencinin aktif katılımı sağlayarak Türkiye?de ve dünyada DNA bilgisinin kullanımı ile ilgili değerlendirmeler yapmaktır.

İçerik

Bu derste adli bilimlerde önemli bir yer tutan DNA bilgisinin kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve uyulması gereken kurallar, etik ve hukuki prosedür hakkında bilgi verilmektedir.

Öğrenme Çıktıları

Bu ders programı sona erdiğinde öğrenci, bir genetik laboratuarı için akreditasyon, validasyon, müşteri memnuniyeti gibi kavramların ne anlama geldiğini öğrenmenin yanında, genetik laboratuarında olası hata kaynakları ve önleme yöntemleri, elde edilen DNA verilerin analizi ve rapor hazırlama, ve DNA bilgisinin kullanılması ile ilgili hukuki ve etik yaklaşım konularında detaylı bilgi sahibi olacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Ders, slayt eşliğinde sunum yapılırken, öğrenciyi aktif hale getirmek için karşılıklı soru cevap ve tartışma ortamı yaratılarak işlenecektir.

Kaynaklar

1. Goodwin W., Linacre A., Hadi S., An Introduction to Forensic Genetics, John Wiley &Sons Ltd, 2007, ISBN (PB): 9780470010266 2. Stuart H. James, Jon J. Nordby Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative Techniques, CRC Press; 2nd edition (2/4/2005) ISBN: 0849327474 3. Richard Saferstein Criminalistics: An Introduction to Forensic Science, Prentice Hall College Div; 8th edition (6/18/2003) ISBN: 0131118528 4. TS EN ISO/IEC 17025/Aralık 2005 Standardı 5. TCK, Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004 6. Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik, Sayı: 25832, Yayın Tarihi: 1 Haziran 2005.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.