BİLİMSEL ARAŞTIRMADA ETİK VE PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ DENEY HAYVANLARININ KULLANIMI

İzlence Formu

Ders Adı BİLİMSEL ARAŞTIRMADA ETİK VE PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ DENEY HAYVANLARININ KULLANIMI Kod FEBI9028
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ALİ SARPER DİLER

Dersin Amacı

Bilimsel çalışmada etik kuralları, proje yazım tekniklerini ve deneysel çalışmalarda hayvan kullanımı kullanımı hakkında belli bir bilgi düzeyine ulaştırılmış öğrenci yetiştirmek.

İçerik

Bilimsel çalışmada proje hazırlama, deneylerin gerçekleştirilmesi, istatistiksel analiz verilerin değerlendirilmesi ve yazılması aşamasında etik değerlerin önemi ve uygulanması,tıbbi araştırmalarda hayvan kullanımının haklılığı ve hayvan çalışmaları sonucundaki verilerin insana uygulanması.

Öğrenme Çıktıları

Bilimsel çalışmada etik kuralların önemini kavrayabilme, proje yazım tekniklerini adım adım hatırlayabilme ve deneysel çalışmalarda hayvan kullanımı hakkında tıbbi araştırmalarla ilgili belli bilgi ve tecrübeyi edinebilme.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik anlatım ve karşılıklı tartışma

Kaynaklar

How to write and publish a scientific paper. Robert A. Ray. 1994

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrencinin bu ders dönemi sonunda araştırma ve planlama yazım teknikleri ve deneysel çalışmalarda kullanılacak hakkında yeterli denebilecek ön bir bilgiye ulaşmaları bir katkı olarak değerlendirilecek

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.