ADLİ BOTANİK

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ BOTANİK Kod FEBI9029
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ORHAN KÜÇÜKER

Dersin Amacı

Adli Tıp Enstitüsünde Doktora eğitimi alacak öğrencilerin Botanik bilgilerinin pekiştirilmesi ve Adli Botanik Konularında ağırlık olarak olgu takdimleri ile dersin işlenmesi

İçerik

Bitki Sistematiği ve Bitki Morfolojisi konularının Adli Botanik için kullanılması. Bitki teşhisi, Ekonomik ve E tnobotanik bilim dallarının Adli Botaniğe katkıları. Türkiyeyeden Zehirli bitkiler. Adli Bitki Anatomisi. Adli Botanikte Mikroteknik, Moleküler Biyolojik yöntemlerle adli olayların çözümü ve tartışılması

Öğrenme Çıktıları

Adli Biyolog olacak adayların bilgi ve yeterliliklerinin arttırılması

Yeterlilik İlişkisi

Ders notu teksiri vermek. optik yansıtma ile resimler üzerinde klasik ders anlatımı.

Kaynaklar

Coyle.H.M.2005.Forensic Botany.Principles and Applications to Criminal Casework.CRC Press, London

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Adli Botanik sahasında çalışacak öğrencinin bilgi ve deneyimini arttırmak.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.