ESER DELİL ANALİZLERİ

İzlence Formu

Ders Adı ESER DELİL ANALİZLERİ Kod FEBI9059
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. HÜSEYİN BÜLENT ÜNER

Dersin Amacı

Bu derste İleri düzey Adli Mikroskopi bilgisi verilerek, katılımcıdan bu bilgi ile araştırma planlaması istenecektir.

İçerik

Derste optik aletlerin ve ileri mikroskopik tekniklerin eser delillerin incelenmesinde kullanımı ve bunlardan elde edilen sonuçların değerlendirilmesi konuları irdelenecektir. Konular gerekli örneklerle anlatılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Eser delillerde optik aletler ve cihaz kullanımı ile ilgili gerekli bilgi ve deneyime sahip olmak.

Yeterlilik İlişkisi

Derste öğrenciler meslek (lisans) durumları dikkate alınarak örnek inceleme grupları oluşturulacaktır. Bu gruplar verilen örnek veya alan ilgili (ör: kıl, lif, boya, cam, ateşli silah atış artıklar vb.) konu araştırması yaparak yazılı ve sözlü halde derste sunacaklardır. Bu çalışma ara sınav niteliğinde olacaktır. Ayrıca ATE laboratuarında bulunan Stereo ve Polarize Işık mikroskoplarında eser delil niteliği taşıyabilecek örneklerin incelemesini yapabilecektir.

Kaynaklar

1.Wheeler B, Ebooks Corporation. Practical Forensic Microscopy: A Laboratory Manual. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd; 2008. 2.Petraco N, Kubic T. Color Atlas and Manual of Microscopy for Criminalists, Chemists, and Conservators. 1st ed. CRC Press; 2003.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Adli Bilimler Uzmanı, fiziksel deliller değerlendirmesinde mikroskop kullanımı ile ilgili ileri düzeyde bilgi sahibi olacaktır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.