ADLİ BİLİMLER VE SEMEN

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ BİLİMLER VE SEMEN Kod FEBI7027
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. TÜLAY İREZ

Dersin Amacı

Semen ve adli bilimler uygulamalarını öğretir.

İçerik

Semen içeriği, semenin tespit usulleri ve analiz/değerlendirme bilgisi

Öğrenme Çıktıları

Semen ve adli bilimler uygulamalarını öğretir.

Yeterlilik İlişkisi

Seminer

Kaynaklar

Adli bilimler kitapları ve dergi makaleleri

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.