TOKSİK MADDELER

İzlence Formu

Ders Adı TOKSİK MADDELER Kod FEBI7002
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MÜNEVVER AÇIKKOL

Dersin Amacı

Adli bilimler açısından önem taşıyan zehirlerin ve zehirlenme olguları ile ilgili temel bilginin aktarılması ve uygulamada (olay çözümünde )bu bilgileri kullanabilmesinin sağlanmasıdır.

İçerik

Adli bilimler açısından önem taşıyan zehirlerin tanımı; etki ve etki mekanizmaları ile ilgili genel bilgiler.

Öğrenme Çıktıları

Dersler sona erdiğinde, öğrenci, Adli bilimler açısından önemli olan zehirlenme olguları ile ilgili değerlendirme ve yorumlama yetisi kazanacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik , interaktif anlatım ve görsel anlatım.

Kaynaklar

1.Klaassen, C.D., \\\"Casarett & Doul\\\'s Toxicology, The Basic Science of Poisons\\\", 2001. 2.Hayes, A.W. \\\"Principles and Methods of Toxicology\\\", Taylor &Francis, Philadelpia, 2001 3.Ling,L.J. ,Clark,R.F., Erickson, T.B., Trestrail, J.H. \\\" Toxicology Secrets\\\", Hanley& Belfus,Philadelpia, 2001.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.