BELGE VE MÜREKKEP KİMYASI

İzlence Formu

Ders Adı BELGE VE MÜREKKEP KİMYASI Kod FEBI7047
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SALİH CENGİZ

Dersin Amacı

Belge ve mürekkebe ilişkin yapı ve yaş ilişkilerinin belge sahteciliğini önlemede kullanılması

İçerik

Kağıt kimyası ve bileşimini oluşturan doğal ve sentetik maddeler hakkında bilgi ve bu bilginin belge sahteciliğine karşı kullanılması.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciye Adli bilim uzmanlığı kapsamına Adli belge kimyasında uzmanlığın eklenmesi

Yeterlilik İlişkisi

İnteraktif ve deneye dayalı gözlemlerin değerlendirilmesi

Kaynaklar

Kubilay Taşdemir. Belgelerde sahtecilik Suçları ve içindeki kaynaklar ISBN 978-605-89188-2-5 haziran 2013 Ertem basım LTD.şti

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrenciye Adli bilim uzmanlığı kapsamına Adli belge kimyasında uzmanlığın eklenmesi ile sahtecilikle mücadele misyonu eklenecektir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.