ARAŞTIRMA VE PLANLAMA VE YAZIM TEKNİKLERİ

İzlence Formu

Ders Adı ARAŞTIRMA VE PLANLAMA VE YAZIM TEKNİKLERİ Kod FEBI7014
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ALİ SARPER DİLER

Dersin Amacı

Lisansüstü düzeyindeki bir öğrencinin bir araştırmayı planlama,gerçekleştirme ve yayına dönüştürecek bilgi ve becerilerle donatılması

İçerik

Proje oluşturulmasındaki adımların teknik anlamda maddeler şeklinde sunulması, projenin kabul edilmesi ve yayın kabulü için gerekli önceliklerin öğretilmesi.

Öğrenme Çıktıları

Lisans üstü düzeyindeki bir öğrencinin bir projeyi oluşturma ve hayata geçirmesi.

Yeterlilik İlişkisi

Sunu, örnek literatür üzerinde tartışma

Kaynaklar

How to write and publish a scientific paper. Robert A. Day. ORYX Press, 1994 Tıpta Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri. Edward J. Huth-Çeviri: Prof.Dr Hasan Doğruyol. Nobel Kitapevi, 2005

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrencinin bu ders dönemi sonunda araştırma ve planlama yazım teknikleri hakkında yeterli denebilecek ön bir bilgiye ulaşmaları bir katkı olarak değerlendirilecek

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.