GENEL ENTOMOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı GENEL ENTOMOLOJİ Kod FEBI7013
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ERDAL POLAT

Dersin Amacı

Entomoloji (Arthropodalar) hakkında genel biligi vermek Adli Entomoloji için öğrencileri hazırlamak

İçerik

Arthropodların yapısı ve evrimi hakkında bilgi vermek, Arthropdların insanlara ve hayvanlara bulaştırdıkları hastalıklar ve ekosistemdeki yeri

Öğrenme Çıktıları

Arthropodların yapısı ve evrimleri uygulamalı olarak öğretilmektedir.

Yeterlilik İlişkisi

Teorik olarak anlatım, Arthropodların evrimini içeren flimler ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilm Dalı Entomoloji laboratuarındaki koleksiyonlardan ve TÜBİTAK Biyoterapi Araştırma ve Geliştirme Laboratuarında uygulamalı eğitim

Kaynaklar

Unat\\\'ın Tıp parazitolojisii Tıbbi Önemi Olan Eklembacaklılar, İnternet

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.