ADLİ TEMEL FARMAKOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ TEMEL FARMAKOLOJİ Kod FEBI7009
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AYŞE PINAR YAMANTÜRK ÇELİK

Dersin Amacı

İlaçların biyolojik sistemlerle ilişkisinde farmakokinetik ve farmakodinamik temel kavram ve ilkelerin ve adli olgulara farmakolojik yaklaşımın öğrenilmesi.

İçerik

Farmakolojide temel kavramlar ve ilkeler, ilaç şekilleri ve uygulama yolları, farmakokinetik-toksikokinetik, farmakodinamik-toksikodinamik, ilaçların kötüye kullanımları.

Öğrenme Çıktıları

Farmakolojide temel kavram ve ilkeleri, ilaçların etkililik ve güvenlilikleri ile ilgili genel özellikleri bilen, bu edinimi adli farmakolojide kullanabilen öğrenciler.

Yeterlilik İlişkisi

Klasik ders anlatımı, interaktif eğitim, ödev

Kaynaklar

Ders slaytları/notları ve önerilen kaynaklar Akılcı Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji Yazar: Prof. Dr. Oğuz Kayaalp

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ders öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine katkısı 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 ve 23'üncü maddelerinde ileri düzeyde, 4, 12, ve 14'üncü maddeler için belirgin olup, program yeterlilikleri 5, 8 ve 18'inci maddeleri için orta düzeydedir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.