ADLİ LABORATUARLARDA KALİTE GÜVENCESİ

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ LABORATUARLARDA KALİTE GÜVENCESİ Kod FEBI0004
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SALİH CENGİZ

Dersin Amacı

TSE EN ISO 17025 standardının gerekliklerinin öğretilmesi

İçerik

TSE EN ISO 17025 standardının kapsamı, kuruluş, yönetim şartları ve laboratuvar şartlarının anlatılması

Öğrenme Çıktıları

TSE EN ISO 17025 standardının gerekliklerinin benimsetilmesi

Yeterlilik İlişkisi

Öğretim görevlisinin anlatması küçük ödevler 1 büyük ödev

Kaynaklar

TSE EN ISO 17025 standardı

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.