ADLİ TIP

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ TIP Kod SOBI0001
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MUSTAFA FATİH YAVUZ

Dersin Amacı

Adli tıbbın çalışma alanları, adli olgunun değerlendirilmesi ve uygulanan prosedürler hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

İçerik

Adli tıbbın uygulama alanlarıı, tarihçesi, ölüm, otopsi,ysrslsr, cinsel saldırı, aile içi şiddet, adli psikiyatri, malpraktis ve insan hakları ihlalleri konusunda bilgiler verilir.

Öğrenme Çıktıları

Adli tıp prosedürlerini bilir. olguya ilişkin adli tıp raporlarını anlayabilir. Etik ve bilimsel değerlendirme kurallarını anlar.

Yeterlilik İlişkisi

İnteraktif eğitim Konuyla ilgili öğretim üyeleri anlatımı

Kaynaklar

Güncel literatür Adli Tıp(Ed. Soysal Z. ve Çakalır C) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınlarından Rektörlük No: 4165 Fakülte No: 224 Cilt I-II-III İstanbul 1999.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.