PSİKOTARİH

İzlence Formu

Ders Adı PSİKOTARİH Kod SOBI7044
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ERDİNÇ ÖZTÜRK

Dersin Amacı

Öğrenciler bu derste edindikleri bilgilerle, insanlık tarihi boyunca yaşanan şiddet, suç ve mağduriyet olgularını adli psikolojik ve psikotarihsel bakış açısıyla yorumlamayı ve analiz edebilmeyi öğreneceklerdir.

İçerik

Psikotarihe Giriş, Tanım ve Tarihçe, Çocuk Yetiştirme Stilleri, Şiddet ve Psikotarih,  Psikotarihte Çocuk İstismarı ve İhmali

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler psikotarih konusunda adli sosyal bilimler çerçevesinde farkındalık ve duyarlılık kazanacaklardır. Adli sosyal bilimler alanına özgü fenomen kavramlar hakkında disiplinlerle arası yorum ve bakış açısı geliştirebileceklerdir.

Yeterlilik İlişkisi

Görsel sunumlar ve vaka tartışmaları ile birlikte interaktif eğitim.

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.