ADLİ TIPTA KİMLİKLENDİRME

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ TIPTA KİMLİKLENDİRME Kod SOBI7008
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. GÖKHAN ERSOY

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin, Adli Tıp ve Adli Bilimlerdeki kimliklendirme prosedürleri hakkında bilgilenmesi amaçlanmıştır.

İçerik

Bu derste, ön planda Adli Tıp, Adli Odontoloji, Adli Antropoloji ve Osteoloji disiplinleri kullanılarak canlıda ve ölüde Adli Tıbbi kimliklendirmeye nasıl yaklaşıldığı anlatılır. Yüzeyel hatlarıyla biyometrik tanıma yöntemleri tanıtılır. İnsanda fizyolojik gelişim süreçlerinin fiziğe yansıyan yönleri tanıtılır; bu değişimlerin yaşla ilişkisinden bahsedilir. Irk kavramı tartışılır ve adli tıbbi olarak cinsiyet, yaş, ırk tayini gibi konularda bilgi verilir. Büyük felaket durumlarında kimliklendirme amaçlı süreçlerin organizasyonel mantığı tanıtılır.

Öğrenme Çıktıları

Kimliklendirme prosedürlerini tanır. Konuyla ilgili Adli raporları anlayabilir. Hukukta kimliklendirmenin gerekliliği konusundaki zemini bilir. Kimliklendirmede gerekli argümanları bilir. Konu hakkında etik ve bilimsel yaklaşımları, güncel tartışmaları takip edecek; dilediği takdirde kendisini bu alanda geliştirecek seviyede temel bilgi sahibi olur.

Yeterlilik İlişkisi

Öğretim üyesi anlatımı Küçük ödevler 1 büyük ödev verilebilir 1 öğrenci semineri anlattırılabilir.

Kaynaklar

Güncel medikal literatür Saukko P, Knight B. Knight\\\'s Forensic Pathology. 3rd ed, Arnold; 2004 James JP, Busuttil A, Smock W. Forensic medicine; Clinial and Pathological Aspect. GMM,London, 2003. Soysal Z, Çakalır C. Adli Tıp, Cilt 1, Cerrahpaşa Tıp Fakültesiyayınları; 1999. Gök ޞ, Erölçer N, Özen C. Adli Tıpda Yaş Tayini. Adli Tıp Kurumu yayınları, İstanbul; 1985.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.