ASTROMETRİ

İzlence Formu

Ders Adı ASTROMETRİ Kod ASUB4028
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ADNAN ÖKTEN

Dersin Amacı

Konum Astronomisi'ne dayalı temel bilgilerin kullanımı konusunda bilgi vermek.

İçerik

Öğrencilere önceki dönemlerde Konum Astronomisine dayalı verilen temel bilgilerin uygulamasına yönelik beceri kazandırmayı amaçlayan bu derste, öncelikle Astronomical Almanac (Astronomik Almanak) tanıtılmaktadır. Koordinat sistemleri verildikten sonra, söz konusu koordinat sistemleri arasındaki dönüşümleri mümkün kılan dönme matrisleri anlatılmaktadır. Referans Sistemleri ve Referans Çerçeveleri anlatılarak tanıtıldıktan sonra,farklı astronomik kataloglar ele alınarak içerikleri hakkında bilgi verilmektedir. Son olarak bir yıldızın görünen yerini etkileyen astronomik etkilerden bahsedilerek, bu etkilerin formülleri çıkarılmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Konum Astronomisi'ne dayalı bilgilerin kullanımı konusunda beceri kazandırmak.

Yeterlilik İlişkisi

Öğrencilerin derse ilişkin notları okumaları, sınıf içinde uygulama soruların öğrenciler tarafından çözümlenmesi, ödev hazırlanması.

Kaynaklar

Ders notları, Green, R. M. (1993). Spherical Astronomy. Kovalevsky & Seidelmann (2004). Fundamentals of Astrometry, Cambridge University Press.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 1, 3, 4 maddelere yüksek katkıda bulunurken, 2, 5, 6, 7, 8 maddelere katkısı orta derecede.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.