YÜKSEK ENERJİ ASTROFİZİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı YÜKSEK ENERJİ ASTROFİZİĞİ Kod ASUB4129
Kredi 3 AKTS 7
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 1 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MUSTAFA TÜRKER ÖZKAN

Dersin Amacı

Uzayda gerek gök cisimleriyle ilgili gerekse yıldızlar veya gökadalar arası ortamlarda gözlenen yüksek enerjili olayların, temel fizik yasalar kapsamında, astrofiziğinin anlaşılmasını sağlamak

İçerik

Uzayda elektromanyetik işlemler, yüksek enerjili parçacıkların birbirleri ve madde ile etkileşimleri, yıldız evriminin son noktaları, X- ve Gama ışın astronomisi.

Öğrenme Çıktıları

1.Uzayda gözlenen yüksek enerjili olayları ve neticelerini farklı kaynakları okuyarak anlayabilme becerisi, 2.Yüksek enerji ile ilgili kavramları, fikirleri ve verileri temel fizik yasalarla değerlendirme ve analiz edebilme yeteneği, 3.Uzayda gözlenen yüksek enerjili olaylar ve kavramlar konusunda düşüncelerini aktarabilme becerisi, 4.Yüksek enerji astrofiziğinde karşısına çıkabilecek farklı gözlemlerle ilgili görüş ileri sürebilmek için faydanabileceği kaynaklardan yararlanabilme bilgisi

Yeterlilik İlişkisi

Bilgisayar sunumu ile anlatım, Soru sorma ve tartışma, Slayt ve internetten örnekler gösterme, Ödev ve uygulama.

Kaynaklar

1. Ders notları (M.Türker Özkan) 2.Longair, M.S.; (1992), "High Energy Astrophysics", Volume 1, Cambridge University Press. 3.Harwit, M. ; (2000), Astrophysical Concepts", (Chapter 6), Springer-Verlag New York, Inc. 4.http://heasarc.gsfc.nasa.gov/

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 6 ve 8. maddelere yüksek katkıda bulunurken, 1, 4, 7. maddelere katkısı orta derecede 2., 3. ve 5. maddelere katkısı düşüktür.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.