TERMODİNAMİK VE İSTATİSTİK MEKANİK I

İzlence Formu

Ders Adı TERMODİNAMİK VE İSTATİSTİK MEKANİK I Kod ASUB4188
Kredi 5 AKTS 7
Z/S Seçmeli Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. EKREM AYDINER

Dersin Amacı

Termodinamik ve denge istatistik mekaniğinin öğretilmesi

İçerik

Termodinamiğe giriş, Denge istatistik mekaniği modellerinin geliştirilmesi ve çözüm yöntemleri.

Öğrenme Çıktıları

Termodinamik kavramlarını ve potansiyellerini tanıyabilecek ve kullanabilecektir. İstatistik mekanik formalizmini öğrenecek ve problemleri analiz etmek için kullanabilecektir. İstatistiksel kümeleri kullanabilecektir. İstatistik mekanik yöntemleri fiziğin diğer alanlarına uygulayabilecek.

Yeterlilik İlişkisi

Kara-tahtada ders. analitik hesaplar içeren proje niteliğinde ödev ve projeler, nümerik çözüm ve grafik çizmeyi gerektiren ödev ve projeler.

Kaynaklar

1) Ekrem Aydıner, İstatistik Mekanik Ders Notları (web de yer alacak) 2) R. K. Pathria, Statistical Mechanics 3) F. Schwabl, Statistical Mechanics 4) W. Greiner et al. Thermodynamics and Statical Mechanics

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Öğrenci Fizik-Astronomi ve ilgili alanlarda yeterli bilgiye sahip olma ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında beraber kullanabilme ve kavram ve süreçleri analiz etme, yorumlama, mevcut teknolojik yöntemleri geliştirme ve sorun çözme becerisi kazanacaktır. Ayrıca Fizik alanında mevcut, güncel ve geleceğe yönelik problemleri saptama, tanımlama formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi kazanacaktır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.