OPTOELEKTRONİK

İzlence Formu

Ders Adı OPTOELEKTRONİK Kod FIZK4263
Kredi 3 AKTS 8
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. ÖMER DÖNMEZ

Dersin Amacı

Işığın nasıl modüle edilebildiğini, modern ışık kaynaklarının ve dedektörlerin çalışma prensiplerinin ardındaki fiziği öğretmek ,optik haberleşme sistemi ve bileşenlerinin (LED, laser, fotodedektör, optik yükselteç) temelini ve fotovoltaik pillerin prensiplerini öğretmek.

İçerik

Işığın dalga doğası, Dalga kılavuzları ve optik fiberler, Yarıiletkenlere Giriş, Işıma, Işık Kaynakları, Fotodedektörler, Fotovoltaik aygıtlar, Işığın modülasyonu

Öğrenme Çıktıları

Dalga kılavuzunda ışığın ilerlemesi için gerekli yapısal koşulları açıklayabilecektir. Dalga kılavuzu ortamında kullanılacak ışık kaynağının spektrumunun hangi spektral özelliklere sahip olması gerektiğini belirleyebilecektir. Tek modlu ve çok modlu dalga kılavuzlarında olabilecek kayıp mekanizmaları belirleyebilecektir. Alaşım yarıiletkenlerin bant aralığının alaşımla ile değişimini hesaplayabilecektir. p- ve n- tipi yarıiletkenlerin biraraya getirilmesi ile oluşan p-n ekleminde Fermi seviyesi, iç elektrik alan ve kontak potansiyelini hesaplayabilecektir. p-n ekleminden elde edilebilecek optoelektronik aygıtları (ışık yayan diyot, laser, fotodektör ve güneş hücresi) Fermi seviyesi, iç elektrik alan ve kontak potansiyeli gibi paramtereleri kullanarak tasarlayabilecektir. Optik haberleşmede kullanılan her bir bileşenlerin (ışık yayan diyot, laser, fotodektör ve güneş hücresi) çalışma prensibini açıklayabilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Sunuş Yolu ile Öğretim, Düz Anlatım, Tartışma, Soru-cevap

Kaynaklar

1. S. Kasap, Optoelectronics and Photonics, Pearson, 2013 2. A. Erol, N. Balkan, Yarıiletkenler ve Optoelektronik Uygulamaları, Seçkin Yayınevi, 2013 3-E. Hecht, Optics, 4. Basım, Pearson, 2002 4-V. Protopopov, Practical Opto-Electronics, Springer, 2014

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dalga kılavuzunda ışığın en az kayıpla ilerlemesi için gerekli formullerin üretilmesi ve yorumlanması becerisi Işık kaynaklarının ışıma spektrumunun ve verimlerinin belirlenmesi becerisi Tek modlu ve çok modlu dalga kılavuzlarında muhtemel kayıp mekanizmalarının belirlenmesi ve analiz edilme becerisi Alaşımlama ile alaşım bant aralığı değişimini modelleme ve alaşım bant aralığı enerjisini hesaplama becerisi Işık yayan diyot, laser, fotodektör ve güneş hücresi optoelektronik aygıtların elektronik bant yapısını çizme ve elektronik bant yapısından yararlanarak çalışma prensiplerini yorumlama becerisi p-n-tipi eklemlelerinde katkı konsantrasyonunun ve Fermi seviyesinin p-n eklem aygıtının çalışma mekanizmasına ve verimine etkisini yorumlama becerisi

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.