KOMPLEKS ANALİZ I

İzlence Formu

Ders Adı KOMPLEKS ANALİZ I Kod ASUB4155
Kredi 3 AKTS 7
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ERHAN ÇALIŞKAN

Dersin Amacı

Temel kavram ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, konu ile ilgili son gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak, öğrencilere genel olarak konuyla ilgili problemlerin çözümünde kullanılan yöntem ve bilgileri aşılamak, öğrencilerin bir problem hakkında fikir verme ve tartışma yeteneğini geliştirmek, Analiz dilinde sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırmak

İçerik

Kompleks Sayılar, Genişletilmiş Düzlem ve Küresel Temsili, Kompleks Düzlemde Topoloji, Kompleks sayı dizi ve serileri, Yakınsaklık teoremleri ve kriterleri, Analitik Fonksiyonların Tanımı ve Elementer Özellikleri, Elementer fonksiyonlar, Konform Tasvir, Kompleks integral, Cauchy Teoremi, Cauchy'nin İntegral Formülü,Taylor Serileri

Öğrenme Çıktıları

Temel kavram ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, konu ile ilgili son gelişmeleri öğrenmelerini sağlamak, öğrencilere genel olarak konuyla ilgili problemlerin çözümünde kullanılan yöntem ve bilgileri aşılamak, öğrencilerin bir problem hakkında fikir verme ve tartışma yeteneğini geliştirmek, Analiz dilinde sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırmak

Yeterlilik İlişkisi

Soru cevap, sınıf içi tartışmalar, ödevler

Kaynaklar

Prof.Dr.Turgut Başkan ''Analitik Fonksiyonlar Teorisi'' Nobel Yayıncılık Ahlfors, Lars V. Complex analysis. An introduction to the theory of analytic functions of one complex variable. Third edition. International Series in Pure and Applied Mathematics. McGraw-Hill Book Co., New York, 1978. xi+331 pp. ISBN: 0-07-000657-1 Fuchs, B. A.; Shabat, B. V. Functions of a complex variable and some of their applications. Vol. I. Original translation by J. Berry; revised and expanded by J. W. Reed Pergamon Press, Oxford-London-New York-Paris; Addison-Wesley Publishing Co., Inc., Reading, Mass. 1964 xvi+431 pp.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Ders, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme, analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilme ve matematik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme yetkinliği kazandırır.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.