GALAXIES

İzlence Formu

Ders Adı GALAXIES Kod ASUB3196
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Prof. Dr. TOLGA GÜVER

Dersin Amacı

Galaksiler dersinin amacı galaksileri ve galaksi kümelerini tüm özellikleri ile ayrıntılı bir biçimde tanıtmak, bu cisimlerin evrende nasıl dağıldıklarını incelemek ve böylelikle evrenin geniş ölçekli yapısına ilişkin bir manzara sunmaktır.

İçerik

Morfoloji ve Sınıflandırma, Kantitatif Morfoloji, Katalog Galaksilerinin Analizinden Elde Edilen Global Özellikler, Parlaklıklar ve Uzaklıklar, Galaksi Kümeleri ve Evrenin Geniş Ölçekli Yapısı, Kozmolojik Yoğunluk Hesabı ve Hubble Genişlemesi

Öğrenme Çıktıları

Galaksilerin evrende geniş ölçekli yapının temel yapı taşları olduklarının anlaşılması; bir gök cismi olarak galaksilerin yapısal özelliklerinin öğrenilmesi; galaksilerin oluşum ve evrimlerine ilişkin gözlemsel bulguların anlaşılması ve bu bulgulardan çıkan sonuçları irdeleyebilme; galaksiler astronomisinden elde edilen ve modern kozmolojiye temel teşkil eden bilgi ve bulguların anlaşılması.

Yeterlilik İlişkisi

Derslerin dikkatle ve kesintisiz takibi; derslerde açılan tartışmalara katılım; önerilen kaynakların incelenmesi; ödevler.

Kaynaklar

Güncel konu ile ilgili kitap ve online materyal.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Galaksilerin evrende geniş ölçekli yapının temel yapı taşları olduklarının anlaşılması; bir gök cismi olarak galaksilerin yapısal özelliklerinin öğrenilmesi; galaksilerin oluşum ve evrimlerine ilişkin gözlemsel bulguların anlaşılması ve bu bulgulardan çıkan sonuçları irdeleyebilme; galaksiler astronomisinden elde edilen ve modern kozmolojiye temel teşkil eden bilgi ve bulguların anlaşılması. Bu bağlamda asıl olarak 4 ve 5 numaralı öğrenme çıktılarına hizmet etmekle birlikte diğer çıktılara da katkı sağlar.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.