ASTRONOMİ TARİHİ

İzlence Formu

Ders Adı ASTRONOMİ TARİHİ Kod ASUB3014
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEVLANA BAŞAL

Dersin Amacı

İlk medeniyetlerden başlayarak teleskop öncesi dönem astronomisi, teleskop çağı astronomisi ve uzay çağı astronomisi temel ayırımıyla astronomi biliminde ilk çağlardan günümüze kadar olan gelişmelerin öğretilmesi ve bu bilime önemli katkıları olan belli-başlı şahsiyetlerin tanıtılması.

İçerik

İlk Medeniyet Astronomileri; Teleskopun Keşfiyle Girilen Yeni Dönem: Modern Astronomi; Önemli Gözlemler, Keşifler, Modeller ve Yasalar; Roketlerin Geliştirilmesi ve Uzay Temelli Astronomiye Geçiş.

Öğrenme Çıktıları

Gökyüzüne ve gök cisimlerine merakın kaynağı ve sonuçları; Diğer temel bilimleri de teşvik eden astronominin gözlemsel, deneysel ve kuramsal boyutları; İlk medeniyetlerden günümüze geçirilen hızlı evrim ve bunun kültürel boyutu; Astronomik gözlem ihtiyacının alet geliştirmeye ve dolayısıyla teknolojiye katkısı; Alanındaki teorik ve pratik bilgileri araştırmaya ve toplum hizmetine yönlendirebilme becerisi.

Yeterlilik İlişkisi

Çeşitli kaynaklardan yapılan derlemeler ve internet görselleriyle desteklenen anlatım ve tartışma.

Kaynaklar

1) Geoerge Forbes; History of Astronomy. 2) Michael Hoskin; "The Cambridge Illustrated History of Astronomy". 3) Heather Couper, Nigel Henbest; "The History of Astronomy". 4) Ünver, A. Süheyl; "İstanbul rasathanesi",Türk Tarih Kurumu, 1969. 5) Yavuz Unat ; "İlkçağlardan Günümüze Astronomi Tarihi", 2001 …

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1 ve 2 için 1 puan; 3 ve 8 için 2 puan; 4, 5, 6, ve 7 için 3 puan.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.