GÜNEŞ FİZİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı GÜNEŞ FİZİĞİ Kod ASUB3012
Kredi 3 AKTS 7
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 1
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. NUROL AL

Dersin Amacı

Güneş Fiziği konusuna temel oluşturan bilgi ve gözlem becerilerinin öğrencilere kazandırılması.

İçerik

Güneş Fiziği konusuna temel oluşturan bilgi ve gözlem becerilerini öğrencilere kazandırılmasını hedefleyen bu derste öncelikle Güneş'e ait (yarıçap, kütle, ışıma gücü, Güneş sabiti gibi) belli parametreler verildikten sonra, Güneş gözlemlerinde kullanılan gözlem aletleri ile gözlem teknikleri anlatılmaktadır. Güneş'in iç yapısını oluşturan bölgeler ve bu bölgelerin özellikleri hakkında bilgi verildikten sonra, Güneş'in dış atmosferini oluşturan tabakalar tanıtılmaktadır. Burada her bir atmosfer tabakasında gözlenen yapı ile olaylar hakkında ayrıntılı bilgiler verilerek, bunların görsel olarak tanıtımı yapılmaktadır. Dersin uygulama bölümünde ise alınan gerek fotosferik gerekse kromosferik verilerin değerlendirilmesinde kullanılan bilgiler aktarılarak öğrenciye bölüm içerisinde bulunan Güneş dürbünü ile gözlem yapma imkanı sağlanmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Güneş ve Güneş Fiziği'ne ait temel bilgileri bilgi edinme, bu bilgileri kullanarak mevcut gözlem aletleri ile Güneş gözlemleri ve bu gözlemlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.

Yeterlilik İlişkisi

Öğrencilerin derse ilişkin notları okumaları, sınıf içi tartışmalar ve uygulama soruların öğrenciler tarafından çözümlenmesi, grup olarak etkinlik hazırlama, Güneş gözlemlerine katılım.

Kaynaklar

Ders notları, The Sun, Stix M. (2000), Springer Verlag.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 1, 3, 4 maddelere yüksek katkıda bulunurken, 2, 5, 6, 7, 8 maddelere katkısı orta derecede.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.