DEĞİŞEN YILDIZLAR

İzlence Formu

Ders Adı DEĞİŞEN YILDIZLAR Kod ASUB3119
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. AHMET TALAT SAYGAÇ

Dersin Amacı

Değişen yıldızların giriş niteliğindeki temel bilgilerini öğretmek. Türkiye'de ve dünyada yapılan değişen yıldız çalışmaları için farkındalık yaratmak. Değişen yıldızların gözlem uygulamasını gerçekleştirmek.

İçerik

Yıldızların pekçoğu gerek geometrik, gerek yapısal değişimlerle ışınımlarında değişiklik gösterirler. Astrofiziğin temel laboratuvarı olan Değişen Yıldızlar; Işık Eğrileri, sınıflamaları, sınıfların özellikleri ile bu dersin içerisinde genel ve temel olarak öğrenilmektedir.

Öğrenme Çıktıları

1) Değişen Yıldızları tanıyabilme, gözlemlerini yapabilmeye giriş, 2) Detaylı olarak sınıfların özelliklerini kavrama, 3) Akademik kariyer aşamasında çalışılabilecek kapsamlı bir konu olarak algılama.

Yeterlilik İlişkisi

1) Teorik Dersler (Akıllı Tahta/Projeksiyon, Dökümanlar ve Sunum Destekli), 2) Detaylı araştırmaya dayalı ödevler, 3) Ders içerisinde sürekli tartışma ve yorumlama, 4) Gök haritaları ve planetaryum programları ile uygulama, 5) Problem çözüm uygulamaları, 6) Planetaryum gezisi, 7) Gece gözlemi, 8) Kaynak ve kitapların açık/kapalı olduğu vize ve final sınavları.

Kaynaklar

Cataclysmic Variable Stars, B. Warner, 1995. Değişen Yıldızlar; C. İbanoğlu, M.C. Akan, 2002. The Astrophysics of Cataclysmic Variables and Related Objects, J. M. Hameury, J. P. Lasota, 2004. Understanding Variable Stars, J. Percy, 2007 Değişen Yıldızlar Ders Notları, A. T. Saygaç, 2016.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktıları program yeterliliklerinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. maddelere yüksek katkıda bulunur.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.